Category: Profilaktyka

Urazy kręgosłupa: przyczyny

Urazy kręgosłupa to termin obejmujący zarówno złamania elementów kostnych sensu stricte jak i uszkodzenia elementów więzadłowych. Ponieważ uszkodzenia czysto więzadłowe są stosunkowo...

Metoda Dobosiewicz – leczenie skoliozy

Metoda Dobosiewicz jest autorską metodą zachowawczego leczenia skoliozy idiopatycznej, opracowaną w trzecim kwartale XX wieku przez prof. Krystynę Dobosiewicz. Podstawy filozofii sięgają...

Obserwacja w skoliozie

Krzywizna skoliozy jest mierzona na zdjęciu rentgenowskim, co znane jest jako metoda Cobba, ta forma pomiaru ma dokładność do 3 do 5 stopni. Krzywe, które mają mniej niż 10 stopni nie są...

Zasady leczenia skoliozy

Skolioza to skomplikowane schorzenie dotyczące całego organizmu, nie tylko kręgosłupa, z tego powodu leczenie powinno być kompleksowe i starannie zaplanowane. W zależności od oceny...

Diagnostyka skoliozy

Diagnostyka skoliozy Wczesne rozpoznanie ma zasadnicze znaczenie dla leczenia skoliozy, które jest wtedy najbardziej efektywne. Ogólnie rzecz biorąc, osoby z rodzin w których występowała...

Objawy skoliozy

Obraz chorobowy, zgłaszane dolegliwości i objawy są niecharakterystyczne. Istnieje kilka bardziej typowych objawów fizycznych, które mogą wskazywać na skoliozę idiopatyczną. Ból pleców,...

Skolioza idiopatyczna

Jest to postać skoliozy najbardziej rozpowszechniona. Nie została do tej pory poznana dokładna przyczyna skoliozy idiopatycznej (“idiopatyczne” odnosi się do choroby lub stanu...

Przyczyny skoliozy

Przyczyny skoliozy mogą być różne, między innymi nieprawidłowy, wrodzony defekt kostny (na przykład z wykształceniem tylko połowy kręgu), zaawansowane zwyrodnienie kręgosłupa, nierówne napięcie...

Profilaktyka bólu karku i rwy ramiennej

Często radikulopatia szyjna (rwa ramienna) wynika z niewłaściwej sylwetki w połączeniu z nieuchronnym procesem degeneracji postępującym z wiekiem. Aby zapobiegać przykrym dolegliwościom bólowym...