x-default

Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące postępowania w bólu kręgosłupa lędźwiowego

W roku 2006 specjaliści z Komisji Europejskiej na podstawie przeglądu dostępnej literatury opracowali zalecenia dotyczące leczenia nieswoistego ostrego i przewlekłego bólu dolnej części pleców...