Objawy skoliozy

Obraz chorobowy, zgłaszane dolegliwości i objawy są niecharakterystyczne. Istnieje kilka bardziej typowych objawów fizycznych, które mogą wskazywać na skoliozę idiopatyczną. Ból pleców,...

Skolioza idiopatyczna

Jest to postać skoliozy najbardziej rozpowszechniona. Nie została do tej pory poznana dokładna przyczyna skoliozy idiopatycznej (“idiopatyczne” odnosi się do choroby lub stanu...

Przyczyny skoliozy

Przyczyny skoliozy mogą być różne, między innymi nieprawidłowy, wrodzony defekt kostny (na przykład z wykształceniem tylko połowy kręgu), zaawansowane zwyrodnienie kręgosłupa, nierówne napięcie...

Skolioza – podstawy

Termin skolioza jest używany do określenia nieprawidłowego skrzywienie kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej (czyli patrząc en face), nie od razu musi to oznaczać chorobę lub pewną diagnozę....

Leczenie farmakologiczne rwy ramiennej i dyskopatii szyjnej

Jeśli przyczyną bólu jest choroba zwyrodnieniowa lub zapalna kręgosłupa lekarz może zalecić stosowanie określonych leków. U wielu pacjentów właściwie dobrane leczenie farmakologiczne może...

Epiduralne iniekcje steroidowe w odcinku szyjnym

Transforaminalne iniekcje epiduralne w odcinku szyjnym kręgosłupa są skuteczną metodą terapeutyczną, stosowaną w leczeniu korzeniowych zespołów bólowych z promieniowaniem do kończyn górnych. O...

Diagnostyka rwy ramiennej

Diagnostyka rwy ramiennej zazwyczaj pozwala ustalić przyczynę schorzenia. Konsultacja lekarska rozpoczyna się od dokładnego zebrania wywiadu. Niezbędne jest ustalenie nasilenia bólu, jego...

Anatomia rwy ramiennej

Odcinek szyjny (zobacz: Anatomia kręgosłupa) to najwyższa część kręgosłupa, składająca się z 7 kręgów opisywanych kolejno jako C1 do C7 ( licząc od góry). Jest on stosunkowo najmniej...

Przyczyny rwy ramiennej

Radikulopatia (z łacińskiego radix czyli korzeń i –pathia czyli zaburzenie) to zespół dolegliwości wynikających z ucisku na korzenie nerwowe. Przyczyny rwy ramiennej to najczęściej choroby...