Leczenie chirurgiczne skoliozy

U chorych z bocznym skrzywieniem kręgosłupa zalecane jest leczenie chirurgiczne, gdy wartości kątowe są większe niż 40 do 45 stopni i ulegają dalszej progresji lub u większości pacjentów...

Leczenie gorsetowe skoliozy

Gorset jest tak zaprojektowany, aby w pewnym stopniu zatrzymać progresję skrzywienia, jednak nie zmniejszyć wartość skrzywienia czy wręcz wyleczyć skoliozy. Większość progresji skrzywień...

Obserwacja w skoliozie

Krzywizna skoliozy jest mierzona na zdjęciu rentgenowskim, co znane jest jako metoda Cobba, ta forma pomiaru ma dokładność do 3 do 5 stopni. Krzywe, które mają mniej niż 10 stopni nie są...

Zasady leczenia skoliozy

Skolioza to skomplikowane schorzenie dotyczące całego organizmu, nie tylko kręgosłupa, z tego powodu leczenie powinno być kompleksowe i starannie zaplanowane. W zależności od oceny...

Diagnostyka skoliozy

Diagnostyka skoliozy Wczesne rozpoznanie ma zasadnicze znaczenie dla leczenia skoliozy, które jest wtedy najbardziej efektywne. Ogólnie rzecz biorąc, osoby z rodzin w których występowała...

Objawy skoliozy

Obraz chorobowy, zgłaszane dolegliwości i objawy są niecharakterystyczne. Istnieje kilka bardziej typowych objawów fizycznych, które mogą wskazywać na skoliozę idiopatyczną. Ból pleców,...

Skolioza idiopatyczna

Jest to postać skoliozy najbardziej rozpowszechniona. Nie została do tej pory poznana dokładna przyczyna skoliozy idiopatycznej (“idiopatyczne” odnosi się do choroby lub stanu...

Przyczyny skoliozy

Przyczyny skoliozy mogą być różne, między innymi nieprawidłowy, wrodzony defekt kostny (na przykład z wykształceniem tylko połowy kręgu), zaawansowane zwyrodnienie kręgosłupa, nierówne napięcie...

Skolioza – podstawy

Termin skolioza jest używany do określenia nieprawidłowego skrzywienie kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej (czyli patrząc en face), nie od razu musi to oznaczać chorobę lub pewną diagnozę....